Địa danh chùa ba vàng cha ông ta để lại cho mọi thời đại,thờ các bậc tài danh dữ yên bờ cỏi dân tộc Việt Nam,không lợi dụng mê tín ngô nghê mà kiếm tiền bị trừng phạt đấy...chùa to hay nhỏ không quan trọng, chỉ cần niềm tin vào đạo pháp chân chính.