Theo tôi nên định ra cho dân đỡ khổ và bọn lợi ích nhóm không dựa vào đấy ăn theo:

Nước Mắm : chỉ làm từ cá và muối , không có chất phụ gia

Còn các loại khác là Nước Chấm