Nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống khi Trung Quốc tấn công chiếm đảo Gạc Ma của VN ngày 14/03/1988