Nhớ lại 14/03/1988 Trung Quốc tấn công chiếm đảo Gạc Ma của VN

Trường Giang - Minh Quân | 14/03/2019 12:15 PM
7


Ngày 14/3/1988, Trung Quốc tấn công, xâm chiếm cụm đá Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao, thảm sát 64 chiến sĩ, chiếm trái phép Gạc Ma của Việt Nam.