Cách mà bác sĩ trên tiếp cận chỉ là xoa dịu Tinh thần. Phương pháp này có ích lợi vì sự Thăng hoa Tinh thần cũng giúp cơ thể tự chữa và loại bỏ sự Suy sụp Tinh thần sẽ giúp bệnh tình không trầm trọng hơn.
Nhưng như trên vẫn là chữa bệnh bằng phương pháp thụ động.

Muốn dùng Tâm linh vào việc chữa bệnh nan y bằng cách chủ động hơn chúng ta cần bắt đầu xem bệnh tật theo quan điểm Đông Y.
Với Đông Y, mọi bệnh đều được coi là do Tà Khí. Hiểu theo quan điểm khoa học thì Tà Khí là các Năng lượng tiêu cực.

Nhìn theo quan điểm Nhân Quả, thì việc bị bệnh Nan y luôn có gốc từ một Chủng tử Nghiệp xấu trong Tâm. Chính đó là điểm bám cho Tà Khí xâm nhập và gây bệnh.

Từ quan điểm trên thì việc chữa bệnh Nan y sẽ hiệu quả hơn nếu bên cạnh dùng thuốc, ta tìm ra chủng tử Nghiệp gốc gây bệnh và thực hành các phép chữa trị Tâm linh hóa giải chủng tử Nghiệp đó.

Giờ thì việc quan trọng đầu tiên là nhận ra các Nghiệp xấu chính gây ra bệnh đó bằng các phương pháp: Phân tâm học, Thôi miên, các thầy Tâm linh giỏi....

Còn việc quan trọng tiếp theo là bản thân người bệnh bên canh dùng thuốc cần có các thực hành Tâm linh thành tâm và kiên trì để hóa giải Nghiệp xấu: Sám hối, Hành thiện, Bố thí, ......

Người thầy chỉ cho ta biết nguyên nhân, còn chữa trị phải do chính bản thân sửa chữa chứ không có ai gánh Bệnh thay ta cả. Đó chính là chữa bệnh bằng Tâm linh đích thực.