Thầy cúng này do không biết bùa ngãi âm binh nên phải dùng cách hạ sách là chém người....đánh người...vì sợ bùa ngãi ..hoho
Rằng ngu không phải là ngu...
Chẳng qua không có tay nghề như ta..

Còn thầy bùa pro như Dr.Lonist thì chỉ cần huơ nhang dậm cẳng
lầm rầm sai khiến long thần hộ pháp đi trừng trị những kẻ "ngài" không ưa... kéo dài sự trả thù 1 cách kín đáo nhưng ghê gớm hơn cả cầm con dao xả 1 vài nhát ... lại được an toàn tránh được sự trừng trị của pháp luật ... còn thì đừng mơ đến sự trừng trị của cái gọi nà Nhân với Quả.. vì thần thông của "ngài" đủ mạnh để đập tan tành cái gọi là Quả ấy... haha