Mình chia sẻ những ai quan tâm tới tư liệu về Thầy Thông Lạc về Đạo Phật Nguyên Thủy

https://thuvienthaythonglac.net/

Các bạn có thể thực hành theo Đạo Phật Nguyên Thủy theo những bài pháp Thầy Bảo Nguyên, Thầy giảng giải rất dễ hiểu và dễ thực hành. Mọi người có thể vào nghe pháp theo link dưới nhé

https://www.facebook.com/ThichBaoNguyen.Info/