Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
Có 1 số kẻ rất-chi-là-ngây-thơ
( đột xuất )
Khi cố gắng gạt phăng đi rằng...KHÔNG AI CÓ THỂ THƯ ẾM HẠI NGUỜI BẰNG PHÙ CHÚ BÙA BINH ĐƯỢC ( tính chung các thầy bùa trên toàn thế giới nhưng Mục đích là rửa mép cho Dr.Lonist tuy là thầy bùa.. nhưng không thể dùng bùa phép hại người... ôi con ngoan của ta...haha....ta sẽ làm phép và phong thủy cho con trở thành đại gia )
Thật tiếc nàm sao khi các Fan cuồng của Dr.Lonist không kịp có cơ hội dâng vợ cho Dr.Lonist để đổi lấy phép thuật cao cường và nhiều thứ khác ...chẳng hạn như đổi lấy cái vé bảo lãnh con cái của mình sang xứ rẫy chết..
Lắm thằng già hơn Fan.. có tiền hơn Fan mà còn nhắm mắt vờ vịt cho vợ hành nghề tình củm cụp lạc thì huống chi các Fan cóc ké ễnh ương chạy chợ từng bữa .. hahaha..