Bạn Beti mến,
Ông thầy mà bạn nói dùng chu thuật để hai người mang lại lợi dưỡng và đáp ứng lòng tham dục thì quả báo ở địa ngục đang đợi ổng. Nhân quả chẳng sai một chút nào hết. Thay vì tức giận thì chúng ta nên tội cho ổng.
Thật ra người thi triển pháp thuật và bùa chú sẽ rất là tác hại. Ept đã từng đọc một quyển sách nói về Châu Atlantic đã bi diệt vong vì con người tai Châu luc đó đã học và làm dụng bùa chú. Họ giỏi về ca khoa học lẫn bùa chú. Ept đến hôm nay suy nghĩ về Việt Nam. May năm nay, người Việt Nam mình nhất là người trẻ cứ thích mua bán bùa chú đủ loại. Xem bua chú như bó rau cong cai mua bán sam uất trên internet. Ept nghĩ hậu quả này sau này người dân phải gánh không nhỏ. Bây giờ là lúc mình phải ráng tu đi. Mình đừng xem Phật pháp như mon triết học tìm hiểu cho thỏa lòng dam me nghiên cứu. Cũng đừng nên xem Phật Pháp như là môn tiêu khiển, ranh roi thì ngồi ban luận. Mà mình phải xem Phật pháp như là cứu cánh của mình vậy. Nếu không se không có kịp nữa đâu.
Ept thấy bạn Beti nên khuyên người bạn gái của bạn. Moi ngày hãy lay Địa Tạng Chiêm Sát Sám Nghi và niệm 1000 câu danh hiệu Ngai. Thành kính bai sam moi ngày thì nghiệp tiêu phước cũng lớn thêm. Quyển này trên google cũng có nếu bạn không thể thỉnh được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát sẽ giúp cho bạn của bạn thoát khỏi tai ách bị tà quấy nhieu. Trong nhà có thờ Ngài Địa Tạng và siêng niệm danh hiệu Ngài thì chúng ta được bảo vệ bởi phong thủy xấu, ác xạ hay bùa chú nữa.