Nên cho nhiều người cùng biết về những thằng thầy đội lốt thanh cao, mang mặt nạ bồ tát để che đậy bộ mặt của 1 con đực biến thái bệnh hoạn..sống trái với luân thường đạo lý con người..vi phạm lời thề tổ nghiệp của chúng nó nhé ace.
Hay lối sống nhầy nhụa này chúng học từ tổ nghiệp của chúng ?
Hoho