oh la la cái con lạc đà....
Rong chơi chẳng uổng chút nào...
Hôm nay bỗng dưng phát hiện có 1 thằng thầy bùa tà dâm có cùng ý tưởng vĩ đại như Dr.Lonist...
Great minds do alike !!
Dr.Lonist cũng từng khuyến dụ con ả tiện nhân nọ nên để cho Ngài Lonist ban cho nhiều tinh khí ( thần ) của Ngài thì mọi tà ma bùa ngãi thư ếm sẽ tránh xa không bao giờ có thể xâm hại được vào bản thân ả nữa... tinh khí thần này linh nghiệm kéo dài đến cả kiếp sau luôn đó nhé..
Đấy, ngu sao mà phải nín nhịn cái sự thung thướng ấy nại..
Dr.Lonist mà nhịn không chơi thì chung quanh cũng có hàng triệu thằng khác cùng săn tìm nạn nhân để xả...đâu chỉ 1 mình Ngài...hoho
Còn Nhân với Quả ấy à...9000 kiếp nữa nhóe..
Dr.Lonist vừa có thần thông tuyệt đỉnh...vừa bỏ nhiều tiền ấn tống kinh sách theo lời Phật dạy.. thì Nhân Quả nào mó được tới gót chân ???