Sau khi Dr.Lonist dài dòng thuyết phục ả tiện nhân thụ hưởng tinh-khí-thần của lão để trừ tà giải bùa... Dr.Lonist còn chốt hạ 1 câu như đinh đóng cột rằng:
-Không phải để dụ em đâu mà thật đấy
Haha...😂
Dr.Lonist cực lặc phản đối sự vu khống bịa đặt trắng trợn và vô sỉ này.
Vì vậy Dr.Lonist sẵn sàng huơ nhang dậm chân có lời thề thảm khốc trước bàn phật nơi ngài hành nghề, rằng ngài không hề mang tinh khí con đực sung mãn 15 chấm của ngài ra dụ dỗ con mồi ...
Nếu có thì sao ?
Bố thách bố mày thề..
Thằng già biến thái gian manh dâm loạn.