Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon Xem Bài Gởi
Theo hiểu biết hạn hẹp của mình thì "quán" chỉ đơn giản là 1 phép (hay phương pháp): theo dõi, quan sát, phân tích... thôi. Cho đến khi nào mà quán được sự thật, thấy được chân lý, là khi đó có trí tuệ.
Nếu bạn quán để nhận ra một chân lý thì cho dù bạn có ngộ ra chân lý gì đi nữa thì cái bạn ngộ nó vãn là trí huệ không phải trí tuệ đâu vì bạn quán mà trí huệ và trí tuệ khác nhau nhưng thực ra bạn có thể dùng cái quán để nhận ra trí tuệ
nếu quán là trí huệ thì trí tuệ là cái gì bạn thử đinh nghĩa xem đấy quán lại sinh ra trí tuệ rồi đấy ngài duy ma cật đã nói trí huệ là mẹ trí tuệ là cha.trí huệ sanh ra trí tuệ đệ không giải thích cho người khác dk vì nói ra làm mất đi cái ngộ của người khác.TKPT không cản đường người khác tu hành nếu thưc sư huynh nhận trí tuê thì từ cái trí tuệ mà phát minh như thế thì huynh ngộ ra chân lý gì thì cũng vẫn là trí tue mà chân lý ở trong cái trí tuệ ấy.đưc lục tổ huệ nảng khi ngộ đao có nói nào dè tánh mình hay sanh vạn pháp.ngộ dk nghư thế là chứng dk mắt pháp tu làn lần mà chúng mắt phật tổ nào cũng chứng dk măt pháp(trí tuệ đấy)
đệ vẫn thường hay niêm tâm kinh nó không từ trong ra cũng không từ ngoài mà được đệ thường nguyện cho chúng sanh một niêm rõ dkj bản tâm thấy dk tánh mình đẹ niệm kinh này muôn vạn ưc biến...............phàm người ngộ ra trí tuệ thì mỗi niệm mỗi niệm đều thấy rõ ràng đối với tât cả pháp không lấy cũng không bỏ như thé là khế hơp nguồn tâm(trí tuệ) đệ nhận trí huệ đây là cửa của đệ. thật tiếc vì TKPT không theo dk Trí tuệ