Dạo này thời tiết nắng rất nóng...thầy Wu cũng vậy....nên làm gì phải nhẹ nhàng...thỏ thẻ....