Trích dẫn Nguyên văn bởi Tilina Xem Bài Gởi
Tấm đầu tiên là gì? Có ai biết không ạ?
Tấm đầu tiên và tấm thứ 2 khác nhau hoàn toàn...
còn nó là gì thì trịu thua..
hết.