Xin chào các ban,
Ept đang cố gắng tìm quyển sách
Niệm Phật Ba La Mật Sưu Giải của cư sĩ Tịnh Hải.
Bạn nào biết làm cách nào để có được không ạ? Xin cảm ơn