Uống thuốc dạ dày+ diệt khuẩn tốt trên cơ thể và môi trường xung quanh là đỡ.