Chào các bạn hôm nay bần đạo sẽ giúp các bạn tìm hiểu thêm về tu luyện mà hành giả phải đi qua. Đây là cách mà sư phụ của bần đạo dạy cho bần đạo tu hành. Hôm nay truyền pháp này cho các bạn nhằm tích lũy công đức với đời nên tại hạ mạo muội xin gửi đến 1 ít kinh nghiệm của bần đạo.

Đầu tiên sư phụ bần đạo dạy các cấp tu tiên: Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Đại Thừa - Độ Kiếp.

Đây là cấp độ mà hạ giới phải đi qua moi thành tiên , đại đạo 3000 rất nhiều cách mà tu nên các bạn đừng có nói cách này là tà ma ngoại đạo gì đó.

Những điều kiên kỵ khi tu luyện:
-Không được giết người
-Không được hủy hoại thiên cơ .Tức là bạn nào có hộ pháp theo hỏi thiên cơ thì đừng có lộ thiên cơ cho người ngoài .
-Không được chữi tục . Khẩu nghiệt là tội nặng nhất của mỗi người. Các bạn nên biết trên đầu 3 tất có thần linh đừng tưởng chữi thề trong bụng họ sẽ không biết, họ biết hết . việc này bần đạo từng đi qua rồi hi hi . Bạn nào có pháp lực nếu bị khẩu nghiệt sẽ bị trừ.
-Không được tà dâm háo sắc .Giảm bất việc tình dục , bởi vì làm như là (tự sướng) bị hao tổn kim tinh .
-Không được hủy hoại môi trường tự nhiên . Mọi sinh linh đều là sinh mạng.
-Không được phá thiên cơ : tương tự như hủy hoại thiên cơ nói về cuộc sống tiên nhân ,phật ,thần .
-Không được nhục mạ thiên đạo
-Không được trái ý thiên đạo
-Không được bất hiếu với cha mẹ.
-Không làm việc ác
Bây giờ là phần tu luyện:

Người ta nói đại đạo xa tận chân trời gần như trước mắt, tu đạo không dễ không khó, trước tiên là cần phải có hộ pháp.

Bạn không có hộ pháp hoặc sư phụ khi tu luyện sẽ bị thiên ma quấy phá .

Đầu tiên nên đọc bài Thanh Tĩnh Kinh và nghe Lục Tự Đại Minh , lúc nào rãnh thì đọc ngày đọc càng nhiều càng tốt .Lý do khi đọc sẻ được thiên đạo chiếu cố nếu bạn hiểu ngộ đạo được 3 câu đầu sẽ có thần tiên hộ pháp cho bạn đây là bước 1.

Tiếp theo bần đạo không cần biết các bạn tu theo kiểu gì cũng nên đọc thanh tĩnh kinh và nghe Lục Tự Đại Minh . có lợi rất nhiều thứ nhất gia tăng tốc độ tu luyen , thứ 2 sẽ có hộ pháp theo bạn.Nếu bạn nào có hộ pháp sẵn sẽ làm cho bạn mau thành đạo hơn.

Cách để biết bạn có hộ pháp : bạn lấy 1 cây viết và 1 tờ giấy niêm trong đầu : ""Thiên đạo thiên tôn xin cho toi được diện kiến "" nếu tay của bạn tự di chuyển và viết trên tờ giấy. nếu di chuyển tức bạn đã có hộ pháp.Lúc đó bạn hỏi hộ pháp của ban là nam hay nữ, là tiên , thần , phật , yêu hay ma .

Đa số sẽ gặp tiên nhân hoặc phật lúc đó bạn xin được hộ pháp chỉ dạy cách tu luyện và trao đổi với hộ pháp của bạn bằng cây viết và tờ giấy.

Bần đạo chỉ nói đến đây đạo hữu nào mai mắn đạt được phải chăm chỉ tu luyện.

Dưới đây là các hiên tượng khi tu luyen :
-Khi luyện tầng 1 bạn sẽ nghe trong đầu bạn 1 tiếng sét rất lớn Rầm. nếu tấn cấp xong khi đi ngủ phải niệm chú Lục Tự Đại Minh 3 lần
vì hi bạn tấn cấp luyện khí tầng 1 vào lúc 1h đêm thiên ma giải quấy phá bạn .Đây là lý do bạn phải có hộ pháp.
-Khi trúc cơ tầng 1 cũng nghe được tiếng sét lớn Rầm ,1h đêm cũng có thiên ma quấy phá . Trức cơ viên man bạn sẽ bi ngứa rất nhiều chỗ giống kiến bò toàn thân.Bạn ói hoặc di vệ sinh ra phân đen.Đây là tẩy tủy.
-Khi kết đan tầng 1(Hái tiểu dược) cơ thể nóng sôi sục 2 mắt phát kim quang .Bạn nghe co 10 tiếng sét .Vào 1h đêm thiên ma lại quấy phá bạn nữa .Nhưng lần này con thiên ma khá mạnh nha tuong duong9 kim đan tầng 3 nên phải nhờ sư phụ hoặc hộ pháp đánh .Lúc này ban sẽ được 1 hoặc vài thần thông: nếu đạt âm dương nhãn thì thấy ma quỷ.
-Cấp tiếp theo tôi chưa luyện tới được .

Về cấp độ : mỗi cấp co 10 tầng . Tầng 10 là viên mãn.

Thời gian tập luyện 10h51' lúc này có tiên thiên nhị khí giờ tốt nhất thường tập khoản 21 phút tập đến khi động tác dừng là được.Môn phái bần đạo là cánh tay của minh sẽ tự bắt các thủ ấn tự luyện nên không cần học gì hết.Vào 4h54 sáng bạn tập tiếp lúc này sẽ có tiên thiên nhất khí.7h sáng bạn hấp thụ tiên thiên dương khí . vào ngày có mặt trăng tròng khi ra hấp thủ tiên thiên âm khí.

Ghi nhớ: phải đọc Thanh Tĩnh Kinh và nghe Lục Tự Đại Minh , phải có hộ pháp ,khi luyện cánh tay bạn sẽ tự duy chuyển và bắt các thủ ấn,bạn nên để mắt khép hờ.