Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
lão chuyên thổi bùa cho thuốc của lão, ko biết hcthinh đã dùng thuốc của lão lần nào chưa.
ta mà dùng thuốc của lão thì lão ấy có bầu lâu rồi....