Cải cách ruộng đất,đập phá chùa chiền,nhìn nhận lại thấy lãng phí.còn chuyện pháp luật phải nghiêm minh,tối thượng.sai đây củng do chính quyền mà ra.xử lý theo pháp luật những sai phạm.không đập phá vì tiền của trên đất nước là năng lượng của quốc gia,của dân Việt Nam, phải tìm ra cách tốt nhất...