Riêng phần công trình này Nhà nước cần đàm phán, mua lại , bán lại cho phần của Biệt Phủ Thành Chương, vì đây là quần thể đặc biêt Tôn vinh văn hóa Việt có tầm quan trong rất lớn, có ảnh hưởng và bảo tồn rất lớn về Văn hóa, tâm linh , du lịch Việt. Giá trị Văn hóa, khai thác du lịch còn vượt rất nhiều giá trị của mảnh đất, do vậy không có lý do gì mà phá bỏ. Luật do nhà nước ban hành, mục đích là đem lại lợi ích cho đất nước.

Còn các khu đất khác thì thu hồi lại