Cũng thật buồn, nhưng VN còn nhiều chuyện buồn hơn thế mà lại ko tìm ra giải pháp hạn chế cũng như ko tái diễn trong tương lai,,, ko biết đến bao h, VN mới được sánh vai các bạn bè 5 châu như Bác mong muốn. Muốn sánh vai họ thì ít nhất cũng được họ tôn trọng. Anh nghèo nhưng trí anh sáng, tính anh tốt thì vẫn OK. Đằng này, ko được bất cứ mặt nào mới buồn :(