Mình vừa vào app trải nghiệm thử ! Rất ok . Cảm ơn bạn !