Tôi có ý kiến như vầy. Chúng ta nên là 1 bộ phim tài liệu tổng hợp các nạn nhân, người sử dụng bùa ngải bị bùa phản, các câu chuyện đau thương do quỷ linh nhi gây ra rồi đăng lên Fb lên youtube cho mọi người xem, phụ đề tiếng anh cho cả thế giới biết nữa