Trích dẫn Nguyên văn bởi takhamphucta Xem Bài Gởi
ban co´ thê hoi vong xem ban co´gap vong ay ơ đâu va` co´ cân '
giúp gi' giúp dk vong linh thi` giúp va` vong ay' muôn gi' thi' giúp cai' ay
nhung chỉ hoi trong suy nghi thôi yên tâm la` vong nghe thây' hết .nêu vong
kông muốn noi thi` xin bao' mông (mơ ).rui ' giải tư` tư` .kông giải dk
thi` khi ban gia' ban mat luc ay ban se~ dk gap vong nay' vi` vong theo ban ma`
no ' cung giông' như mây ' ngươi' co căn ay nhưng mat đi ho dk theo căn con'
nhưng ngươi bị vong nhap thi` theo ngươi âm thôi.con' nêu dk âm binh theo
thi` chết đi phai theo binh va` lam ' âm binh
Cam on ban takhamphucta.