Trích dẫn Nguyên văn bởi khoikhokhao Xem Bài Gởi
42 thủ nhãn có câu chú hàng phục quỷ thần, tôi ngại mình không đủ đức hạnh. Sợ bị bề trên phạt, với lại có vị Sư nói 42 thủ nhãn phải được trao truyền từ vạn phật thánh thành mới được trì chú vì chú này rất là cao siêu. Mâu thuẫn quá
Không nhất thiết phải hành trì hết đầy đủ 42 thủ nhãn, cái thủ nhãn nào mình thích hành trì thì hành trì thủ nhãn đó. A di đà Phật!