Trích dẫn Nguyên văn bởi hoauudam Xem Bài Gởi
Thực vật cũng muốn quy y vào cửa Phật ?Cây Chướng đã quy y vào ngày 23/10/1994 tại Chùa Trường Đê Long Beach, Los Angeles.

sưu tầm internet
Đến giờ, TD hiểu là mọi chúng sinh đều phải trải qua làm thân cây cỏ, động vật nhỏ, động vật lớn, rồi mới đến làm con người. Nếu tu luyện, hành thiện, hiểu đạo lý thì mới lên ở cõi Trời rồi mới lên cõi Phật được.

Mọi chúng sinh đều được sinh ra và tiến hóa tuần tự như 1 đứa trẻ được sinh ra: từ 0-3 tuổi (giống thực vật), 3-12 (giống động vật), 12-xx (giống người), 48-xx (giống người cõi Trời). Vì tất cả là do sinh mệnh đó đã sống lâu dần và tự ngộ đạo theo thời gian, càng già thì sẽ càng hiểu nhân tình, thế thái và khi đủ độ chính rồi thì sẽ hiểu được rằng, buông bỏ, hành thiện sẽ giúp thân tâm được hạnh phúc, an lạc. Đó chẳng phải tâm ở cõi Trời còn gì :)