Mấy bài đăng của bác về dr vẫn còn đó. Sao lại ko bị cửa hậu xóa nhỉ?