Ai cũng biết mức độ hấp dẫn giống cái của Dr.Lonist là to lớn đậm đà đến dường nào...
Luôn luôn có giống cái viết thư tỏ tình ....đeo bám... nài nỉ hoặc than thân trách phận....
Nay có 1 nàng đại tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành viết tặng Dr.Lonist thể theo Lý 10 thương...
Con số 10 thực ra không làm sao nói ra đủ hết ưu điểm của Dr.Lonist....
Thôi thì.... 10 x 10 chắc cũng tạm đủ rồi...một lần cứ cảm tác 1 bài cho ngắn gọn...
Mời các bạn cùng chia vui ăn mừng cùng Dr.Lonist..

1 mê mắt híp dâm tà.

2 mê đôi mép tím cà dái dê

3 mê hành sự rất phê
Quất 15 cái gái mê suốt đời

4 mê dáng chuẩn …cạn lời
Đít teo lưng khọm một đời vinh quang

5 mê mày tướng ngang tàng
Lưa thưa bệch bạc trúng hàng quan to

6
mê da mặt dày mo


7 mê răng bựa vàng tro rạng ngời

8 mê đạo đức tơi bời
Ăn mày tình dục.. luôn xơi vợ người.

9 mê địa vị trên trời
Ma-na-dơ ấy lóa ngời tổ tông

10 mê tiền rậm như lông
Nhổ ngay 1 cọng ngồi không 8 đời….