Tiếc thay mấy thằng Điện biên kg phải là Việt kiều kiêm thầy bùa.
Nếu vinh dự ở trong địa vị cao quý ấy, thì tội ác của chúng nó được tính là...xem là...bao biện là CHUYÊN ĐỜI TƯ roài .....haha...