Sau đây là hình ảnh triển lãm Hội Yến Diêu Trì Cung 2018 tại Tòa Thánh Tây Ninh. Video lượm đc trên Youtube. :))



Link: https://www.youtube.com/watch?v=x4XqRVw6LdA