được sưu tầm năm 2013 kết thúc năm 2015
là 1 file tổng hợp 1 số trò chơi
Nếu chịu khó ngâm cứu sẽ thấy có liên quan đến 1 vài vấn đề các bạn đang quan tâm
bạn nào cần (miễn phí) thì liên hệ qua mail hoặc face (Duy Le) (avatar trắng)
mình chỉ check và gửi vào cuối tuần thôi có gì bạn thông cảm cho:

nguyenduynguyenduy1991@gmail.com