Xin chào các sư huynh và các đồng đạo. Hiện em đag cần muốn gặp thầy Lục trước ở cầu bông. Nay e nghe thông tin về ở ng văn đậu bình thạnh. Các sư huynh sư tỷ đồng đạo biết gì về thầy. Xin chỉ giúp em. Em xin cám ơn.