Nhân dịp các huynh qua luôn nhà ông Trần Văn Rạng ở ở xã Vũ Tây (Kiến Xương, Thái Bình) để xem thực hư câu truyện đang gây hoang mang dư luận vùng đất đó xem nguyên nhân thế nào.

Tiếc là vị trong nam được Thánh nhập đang làm lễ được 2/3 ngày thì bị ông trưởng thôn đánh đuổi nên ko hóa giải xong kiếp nạn cho gia đình nhà người ta được.