con ran bi cut đuôi la` ........câu ut
ran om bat hương ........nha bi đông
vit đe? trung..............tra? nơ.
nha' bi đông.co´ ta' kog biet co´ dung kog.ơ quê minh' co´ 3 ngươi'
bat dk con ran hô ? mang.đi ban' roi đêm năm' mơ la' phai truoc con
ran vê ' tha? no 've cho cu~ nêu kog se~chet.1 ngươi' so qua' lam' theo
con' 2 ngươi kog tin.thi vao`vao` bênh viên co giat ma' chet.con ran
ho mang nay' chac dk 1vi than' nao' đo' châm' .con răn ay chinh' la'
cai' than' cua vong linh đo '.ahihi.câu chuyên nay' cung giông' vơi câu
chuyên ơ ? nha' ông rang qua chia buôn