Người tên Long ở đầu bài viết liệu có phải là Lương Gia Long, người tự xưng là Ngọc Hoàng giáng thế? Thấy nói phóng chưởng ầm ầm thì thấy quen lắm :))