Trích dẫn Nguyên văn bởi XUANDIEN70 Xem Bài Gởi
Thưa chư vị
Sau nhiều năm ngao du đây đó, đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều kỳ nhân, tôi có được nghe những lời nguyền ghê gớm. Cuối năm, xin được hầu chuyện các vị về 4 lời nguyền “Tứ vật”(bốn điều chớ làm) còn gọi là “tứ vật” mà tôi được nghe truyền miệng trong dân gian. Trước là hầu chuyện, sau là để các vị bổ sung các “tứ vật” nữa mà các vị được biết, hoặc các cách lý giải khác về các “tứ vật” dưới đây:

1. Bắc Ninh tứ vật:

Vật giao Phù Lưu hữu
Vật thú Đình Bảng thê
Vật ẩm Đồng Kỵ thuỷ
Vật thực Cẩm Giang kê


(Chớ đánh bạn với người Phù Lưu
Chớ lấy con gái Đình Bảng làm vợ
Chớ uống nước làng Đồng Kỵ
Chớ ăn thịt gà Cẩm Giang)

2. Ứng Hoà (tên huyện, thuộc Hà Tây cũ) tứ vật:

Vật thú Vân Đình thiếp
Vật giao Hoà Xá hữu
Vật thực Tử Dương kê
Vật thính Bài Lâm thuyết


(Chớ lấy con gái Vân Đình làm vợ bé
Chớ kết bạn với người Hòa Xá
Chớ ăn thịt gà Tử Dương
Chớ nghe lời người Bài Lâm)

3. Sơn Tây tứ mạc:

Mạc tranh Đại Đồng trưởng
Mạc thú Tảo Thượng thê
Mạc giao Đông Sàng hữu
Mạc thực Mỹ Lương kê


(Chớ tranh trưởng với dân Đại Đồng
Chớ lấy con gái Tảo Thượng làm vợ
Chớ kết bạn với người làng Đông Sàng
Chớ ăn thịt gà Mỹ Lương)

4. Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tứ vật:

Vật hành Cương Gián lộ
Vật giao Mỹ Dương nho
Vật thú Tả Ao thê
Vật bằng Cộng Khánh hữu
(Chớ đi đường Cương Gián


Chớ giao du với nhà Nho ở Mỹ Dương
Chớ lấy con gái làng Tả Ao làm vợ
Chớ kết bạn với dân Cộng Khánh)
Có lý do giải thích các cấm kỵ này hay không, hay chỉ là những lời đặt ra có vần điệu thế thôi. Chả nhẽ con gái ở vùng nào đó toàn ế chồng do không ai rước đi, hoặc miền quê nào chẳng ai ăn miếng thịt gà, gà chạy rông đầy đường đầy chợ hay sao?