Trích dẫn Nguyên văn bởi BACBINHDUONG Xem Bài Gởi
Theo tôi sách có giá trị ở nguồn gốcthủ thuật cổ xưa cách vận hành tiện việc nghiên cứu & so sánhtheo từng thời điểm,chớ không thể xử dụng được vì loại fù này đã được giải giới............
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến phần dịch của chúng tôi. Chúng tôi đã dịch phần có thể dịch được, phần còn lại do có nhiều chữ chưa đọc được, 10 phần mới đọc được 5. Thứ nữa quyển 2 và 3 chủ yếu là Bùa và Công Văn, theo thông lệ là không dịch, điều này là dễ hiểu với những người biết qua về việc này.
Đây là sách của một thày phù thủy ở Bắc. Hiện tại, như chúng tôi được biết, vẫn có một số thày làm các phép này. Đây là thuật bùa chú để trừ tà, chữa bệnh cứu người, là Thiện Nghiệp, song yêu cầu thày phải có Đạo Hạnh cao, nếu không có thể nguy tới bản mệnh. Xin có vài lời cùng bạn. Thân!