Vậy, tại sao là mống mắt mà không phải là thứ gì đó khác ạ :) Và trên đây cũng chỉ là phim thôi, chưa phải là một nghiên cứu khoa học chính thức. Có lẽ phải nhiều năm nữa, khi mà việc quản lý con người được hoàn thiện, mỗi người đều được cập nhật vân tay mống mắt vào hệ thống thì mới thấy vấn đề.