Phim cuộc đời đức Phật nữa.
Mình hay xem Sư Thích Giác Khang giảng pháp. Vừa gần gũi, biết thêm nhiều về Phật pháp và hiểu sâu hơn về con người mình !