Trích dẫn Nguyên văn bởi nothing0k Xem Bài Gởi
Cấm người Đồng Tính Gay đi Nghĩa Vụ Quân Sự phục vụ tổ quốc
Cấm là đúng, ý kiến gì nữa. Đây không phải kỳ thị giới tính. Mà là làm đúng về giới tính. Nghĩa vụ quân sự có cho con gái đi đâu mà cho Gay đi. Thực chất Gay là "tâm trí đàn bà". Đi nghĩa vụ ngúng nguẩy thì sao? Rồi cho ngủ cùng những người khác giới (đàn ông) làm sao được?