Bạn à,
Trong Thế Giới Vô Hình bây giờ đã có Dementors làm hộ pháp rồi. Bạn có cơ hội xem Harry Potter, the Prisoner of Azkaban chưa? Trong đó bạn sẽ thấy rất rõ về tụi Dementors này. Và Dementors này cũng hình như đứng canh chừng và bảo vệ cho Hogwart thì phải. Đồng thời cũng có đoàn quân giống Piertotum Locomotor trong Harry Potter mà mình thấy trong đoạn Harry Potter and the Deathly Hallows đó. Đồng thời cũng có huynh Bin giỏi về Computer thì Diễn Đàn cũng hơi vững chút. Không bị “phá” nhiều.

Thân
NN