Ừa. Đúng rồi.
Lúc trước tui rãnh rỗi cũng nhìn trời, nhìn đất, giờ đỡ nhiều rồi. Tại kiểu gì tui cũng thấy không tốt, nên bớt quan tâm, bớt phiền lòng.

Bebong cũng biết rồi he. Vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng đi he. Chuẩn bị như thế nào thì rõ ràng rồi he. Tôi sẽ tóm tắt lại 1 chút.
- Tránh xa ác nghiệp (ăn chay, trì giới, bla bla). Năng làm thiện nghiệp (tu thân cũng là thiện nghiệp, tuyên truyền nhân quả).
- Tự kiểm điểm những lỗi lầm quá khứ (sám hối).
- Tụng kinh, niệm phật hồi hướng cho oan gia, để hóa giải thù hận cũng để tiến bộ trong tu hành.
- ...