Xã hội loài người ngày một tiến bộ, càng văn minh phát triển... cuộc sống con người ngày càng sung sướng

Ấy thế mà các vị lại cho là tồi tệ... các vị nhìn cuộc đời bằng cặp kính đen tối thì làm sao đầu óc các vị sáng sữa được.

Trong khi người khác đang cố gắng hạn chế tiêu cực, tệ nạn thì các vị ngồi gõ mõ tụng kinh rồi phán này phán nọ.

Các vị tu hành thì được gì cho xã hội? cái chùa của các vị là ai đóng góp? ai xây dựng?.... Họ góp để cho các vị ở và tu hành để các vị xỉa xói họ hả? thật là quá đáng.