Đó là lý do vn bỗng mọc ra nhiều đại gia tên tuổi 1 thời gian thì vào tù.... chẳng phải do tài cán như những đại gia thực thụ nước ngoài... Cứ có mối quan hệ anh 3 chị 4 ở sở ở bộ ...rồi chia chác là hốt vào.
Chính vì vậy Dr.Lonist cũng đang cố bò từ từ ...lót đường sẵn ở vn xây dựng các mối quan hệ từ NGÀI ĐẠI TÁ ở xứ chắc cà đao...chờ ngày về hưu ở xứ tư bản để về vn làm businessman...mà xây biệt phủ với du thuyền..haha