THẰNG NHÓC NÀY THÌ ĐÃ LÀ CÁI ĐANH GÌ SO VỚI CON TRAI QUÝ CỦA DR.LONIST...???
KHI ĐANG CÒN NGỒI ĐẠI HỌC THÌ CON TRAI QUÝ CỦA DR.LONIST ĐÃ KHÔN NGOAN TỚI MỨC RA LỆNH CHO CHỦ PHÒNG GYM 5 SAO SET UP INTERNET CHO NÓ NGỒI QUẢN LÝ...KHÔNG CÓ INTERNET LÀ BỐ MÉO LÀM NHÁ NHÁ...
SỢ TAU HƠM !!!