Dạo gần đây Long thần - Hộ pháp của Dr.Lonist rất hay vọc vách thí nghiệm cách hack những nơi cần hack để che đậy...