Kể cả cô em dâu ( xuất thân nghèo hèn - lấy được em trai Gáo sư của Dr. Lonist, vinh dự lọt vào dòng tộc vinh quang của Dr.Lonist ví như chuột sa núi kim cương ) cũng không ngoại lệ..Dr.Lonist rất ngứa tai ngứa mắt vì cô em dâu xuất thân thấp hèn này, nên Dr.Lonist từng tuyên bố, đợt ấy khi về tới Vietnam ( họp báo ) sẽ "làm phép" để làm gì cô em dâu này thì có trời có phật biết...haha....