Chào mọi người:

Xin cho mình hỏi địa chỉ gọi vong ở Tp.HCM, có ai biết xin chỉ giúp, vì mình muốn gọi vong người nhà bị mất được 49 ngày. Xin cám ơn