Phải nói làm sao mới được ta
Bền lòng nhưng lắm nỗi khổ mà
Bỉ nhân luôn cố và luôn gắn
Nữa thì lại tới tuổi dần qua.

Đó hầu như là cái kết chung cuộc cho hầu hết kẻ tu đạo hiện nay, thế thì phải tu làm sao?
Có j tu? Tức là sao? Là sao thì từ từ tìm hiểu, Đây sẽ biện giải từ từ theo kiến giải cá nhân.Hôm nay đặt gạch.

Trong thời gian vừa qua xin cảm ơn huetinh rất nhiều.Thân!